Samen maken we Plek voor middenhuur

Waarom Plek®

Het verschil tussen sociale huurprijzen en huurprijzen in de vrije sector is te groot. Vanuit onze sociale insteek willen wij die kloof dichten en het aanbod middenhuur vergroten. Wij zien de middenhuur als een logisch verlengstuk van de sociale volkshuisvesting. Door betaalbare huurwoningen aan te vullen met betaalbare koopwoningen voor mensen met een middeninkomen, streven we naar meer mogelijkheden voor doorstroming. 

Over Plek®

Samen zijn we sterker en creëren we meer kansen. Daarom werken Stayinc. en Trudo samen in Plek. We bundelen onze krachten en ons innovatief vermogen. Samen met de gemeente Eindhoven zetten we ons in om meer woningen te realiseren voor de middeninkomens.

Over Stayinc. 
Stayinc. wil goede en betaalbare woningen ontwikkelen, verhuren, (ver)kopen en beheren in Metropoolregio Eindhoven. Ons doel is om bij te dragen aan een goede doorstroom in de huizenmarkt. De middenhuur is een belangrijke schakel om scheefhuur te voorkomen. We zetten ons in het bijzonder in voor ouderen, zodat zij zo lang mogelijk prettig en veilig zelfstandig kunnen wonen, op een manier die bij hen past. Kijk voor meer informatie op de website van Stayinc.

Over Trudo
De ambitie van Trudo is om ook in het middensegment de ontbrekende treden op de woonladder van Eindhoven in te vullen. Dit willen we doen door maximaal aanbod in dat middensegment toe te voegen, in de vorm van middenhuur en middenkoop. Kijk voor meer informatie op de website van Trudo. 

Slimmer Kopen The Next Step
Ruim 20 jaar geleden introduceerde Trudo het concept Slimmer Kopen®. Sindsdien kregen al duizenden woningzoekenden met een bescheiden inkomen de kans om een woning met korting te kopen. Vanaf 2021 gaat Trudo in een aantal projecten ook Slimmer Kopen® woningen verkopen met een koopprijs tot ongeveer € 265.000,- Deze zijn speciaal bedoeld voor mensen met een middeninkomen. Kijk voor meer informatie op Slimmer Kopen The Next Step.

Samenwerking
Plek® is altijd op zoek naar kansen en nieuwe samenwerkingen om onze ambities waar te maken. Samenwerkingen met financiers, bouwers, collega corporaties en de gemeente leiden tot meer slagkracht, snellere en betere resultaten en daardoor meer aanbod in het middensegment.

Ziet u mogelijkheden voor een samenwerking? Neem dan contact met ons op!